Loodgieterswerk

Onder loodgieterswerk vallen grofweg de volgende activiteiten:

  • riolering
  • waterleiding
  • gasleiding

Riolering

Riolering bestaat uit een systeem van buizen, putten en pompen, bedoeld om afvalwater af te voeren naar het gemeentelijke ondergrondse rioolstelsel. Dit afvalwater is afkomstig van toiletten, douches, keukens en kranen.

Waterleiding

Het waterleidingssysteem is een systeem van leidingen die schoon drinkwater aanvoert. Drinkwaterleidingen moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn door het Kiwa (erkend door het Ministerie van VROM voor certificatie van drinkwaterleidingen).

Gasleiding

De gasleiding transporteert en doseert gas naar uw gas-verbruikspunten. Meest voorkomend zijn verwarming (gashaard en c.v-ketel), keuken (gaspitten) of sanitair (boilers). Gasleidingen bestaan uit metaal of kunststof. Het spreekt voor zich dat, uit veiligheids oogpunt, het aanleggen van een gasleiding specialistisch vakmanschap vereist.

Wat doen wij voor u?

Voor de naast genoemde leidingsystemen verzorgen wij:
  • aanleg en uitbreiding
  • vervanging
  • onderhoud
  • verhelpen van storing

Alle genoemde leidingsystemen vereisen elk hun eigen vakmanschap. Een goede veiligheid en gezondheid staan voorop en vereisen een hoge kwaliteit. Storingen zoals bijvoorbeeld verstopping in het rioleringsysteem, wijzen vaak op onderliggende problemen (slijtage, verzakkingen, foutieve constructie).


Wij bieden u gespecialiseerd vakmanschap van ontwerp tot uitvoering.